Jeugdproductie 2009: Mac Beth

De Auteur: Shakespeare

De regisseur: Henk Devynck

Het Stuk:

Op een heide in Schotland begroeten een aantal heksen veldheer Macbeth, eerst als kapitein van Glamis, vervolgens als Baron van Cawdor en tot slot als koning van Schotland. Macbeth is verbijsterd omdat zowel de Baron als de koning nog in leven zijn. Zijn kameraad Banquo wordt begroet als vader van koningen.

Dan arriveert er een boodschapper die Macbeth begroeten als Baron van Cawdor. De vorige is in ongenade gevallen en koning Duncan heeft Macbeth als opvolger uitgeroepen.

Macbeth beseft dat de heksen hem werkelijk voorspellingen hebben gedaan, en dat de kroon van Schotland in het verschiet ligt. Hij zweert echter dat hij het lot in geen geval een handje gaat helpen.

Lady Macbeth denkt daar echter anders over en wanneer haar het nieuws bereikt dat koning Duncan de nacht in haar kasteel zal doorbrengen, brengt zij Macbeth ertoe de koning in zijn slaap te vermoorden.

Wanneer Banquo en Macduff die morgen de vermoorde koning vinden, is de ontsteltenis groot. De zoon van Duncan is gevlucht en worden daarom als moordenaar van zijn vader aanzien.

Macbeth is inmiddels koning geworden, maar volgens zijn vrouw zijn ze nog niet veilig en moeten er nog meer slachtoffers vallen.

De eersten zij Banquo en zijn zoon Fleance, dit om de voorspelling van de heksen te voorkomen. Het lukt een door Macbeth gehuurde moordenaar om Banquo te vermoorden, maar Fleance weet te ontsnappen en vlucht naar Wales.

Tijdens een banket wordt Macbeth achtervolgd door visioenen van de vermoorde Banquo.

Ten einde raad zoekt hij terug de heksen op, die hem voorspellen dat hij veilig is zolang het bos van Birnam niet naar het kasteel komt, en dat niemand hem kan doden, behalve diegene die niet op natuurlijker wijze uit een vrouw geboren is…

De Spelers:

Macbeth: Jeroen De Corte

Lady Macbeth: Ann-Sophie Craeye

Paspartous: Jesse Gryson

Koning Duncan & Malcolm : Hannes Craeye

Banquo & Macduff : Tim Wouters

Lady Macduff : Lynn Calus

De heksen : Cynthia Beyne, Lynn Calus, Lara Vermeulen

Foto’s: