Historiek DAT de Scene

HISTORIEK

Hoe actief en hoe rijk het Dudzeelse verenigingsleven ook was, toch bleef Dudzele decennia lang verstoken van een echte toneelvereniging. Eind 1991 – op 19 november om precies te zijn – kwam daar verandering in. D.A.T. de Scene werd boven de doopvont gehouden. Het waren Frank Vermeulen, Roland Boi en Yvan Devisch die de handen in elkaar sloegen. Frank en Roland, beiden heel erg door de toneelmicrobe gebeten, waren eerder al actief geweest bij een toneelkring, respectievelijk het ter ziele gegane “de Pauvere Leute” uit Koolkerke en “Kunst vindt Gunst” uit Lissewege. Ze kenden dus het klappen van de toneelzweep. Yvan was al jaren de stuwende kracht achter de plaatselijke Davidsfondsafdeling en ook hij zag het onmiddellijk zitten om toneel te brengen met eigen mensen. Kort na de eigenlijke start vervoegde Aim√© De Brabander het trio en het eerste bestuur ging aan de slag. Mogelijke spelers werden gecontacteerd en bereid gevonden.

Op de oprichtingsvergadering werd de naam ‘de Scene’ gekozen, met de gedachte aan het vroeger podium(pje) van de patronaatzaal, het huidige ‘De Schorre’. Toneel te Dudzele was een feit. Niemand van de stichters had ooit durven dromen dat het zo’n vaart zou lopen! Bij het programmeren van de eerste productie werd er voorzichtigheidshalve gekozen voor twee voorstellingen. Het was meteen een schot in de roos: twee uitverkochte zalen – toen nog in ‘de Lenaard’ – voor een totaal van 420 toeschouwers.

Het jaar erop werden er drie voorstellingen gebracht en opnieuw was de zaal drie keer uitverkocht. Vermits de kring op dat ogenblik enkel de zaal van ‘de Lenaard’ kon gebruiken en dus gebonden was aan de beschikbaarheid van die zaal tijdens de korte krokusvakantie, werd voor de derde, vierde en vijfde productie telkens het maximum aantal toeschouwers van om en bij de 700 bereikt. Voor de zesde en volgende producties werd uitgeweken naar de zaal van ‘de Bijenkorf’. Zo werd het mogelijk om vier voorstellingen – zesde en zevende productie – voor zo’n 900 mensen te brengen. Vanaf de achtste productie werd er vol vertrouwen voor vijf voorstellingen geopteerd. Resultaat: telkens nagenoeg uitverkochte zalen en iedere keer iets meer als 1200 toeschouwers.