productie 1996: Kaviaar of Spaghetti

De Auteur: Scarnacci en Tarabusi

De regisseur: Jean-Paul Lantsoght

Het Stuk:

Leonida woont met zijn familie in een achterbuurt van Napels. Ze hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Valeria heeft geen kleren om over straat te lopen, Roberto doet mee aan een dansmarathon om een beetje geld te verdienen, Fiorella kleurt postkaarten, Mathilde werkt in de schouwburg en Leonida heeft een beroep dat op zijn minst gezegd merkwaardig is.

Om toch enigszins in de behoeften van zijn familie te voorzien heeft Leonida een geniaal plan opgevat. Hij heeft een komitee gesticht en behoeve van noodlijdende families.

Als hij denkt dat alles volgens plan verloopt, komt Nicola roet in het eten gooien.

Maar niet getreurd…

Typisch Italiaanse toestanden met een amusant gegeven….

Onmogelijk zegt U? Wat gedacht van dit artikel uit “Het Nieuwblad” van 16 september 1995.

De Spelers:

Valeria, gezellin van Leonida: Micheline Vandenberghe

Fiorella, dochter van Leonida: Herlinde Roose

Antonio, buurman: Geert Crampe

Vittorio, krantenventer: Olivier Strubbe

Mathilde, zuster van Leonida: Gerda Vermeulen

Leonida Papagatto, familiehoofd: Jozef Denolf

Velluto, dief op rust: Luc Ongenae

Grootvader, oude invalide: Antoon Deroose

Gravin Chiarelli d’Adde: Katharina Standaert

Ilona Czibor, mondaine vrouw: Lut De Laender

Baron Alfonse Chioccia: Paul Proot

Nicola Czibor, zoon van Ilona: Stijn Govaert

Raimondo Czibor, neef van Nicola: Jan Clessens

Roberto, zoon van Leonida: Filip Wintein

Alexis, kamerknecht: Luc Ongenae

Foto’s: